Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

15-08-2018

Wat veroorzaakt toch die lekkere geur na een zomerse bui?

Als het geregend heeft, komt de bodem weer tot leven. En al die microben dampen geuren uit die mensen prettig vinden.
Het is een geur uit duizenden die bijna iedereen met graagte opsnuift. De dampen die uit de natuur opstijgen als het na een periode van droogte fiks geregend heeft. Fris en zoet, maar ook prikkelend en aards. Waar komen die geuren vandaan?

Het is een vraag die wetenschappers meer dan een eeuw heeft beziggehouden. Eind negentiende eeuw spitten Fransen biochemici de natte kleibodem om en slaagden ze erin 'de geur van de aarde' op te vangen. Maar het is geen typisch kleiachtige geur, schreven twee Australiërs ruim een halve eeuw later.

Isabel Bear en Richard Thomas namen in 1964 diverse bodemmonsters mee naar hun laboratorium, analyseerden ze, maakten ze nat, droog of heel heet en kwamen tot de conclusie dat alle bodemsoorten die typische lucht af konden geven. In het vakblad Nature doopten ze de geur 'petrichor', afgeleid uit de Griekse woorden voor 'rots' en 'bloed van de goden'.
Lees verder in TROUW: https://www.trouw.nl/groen/wat-veroorzaakt-toch-die-lekkere-geur-na-een-zomerse-bui-~aaed9dd7/Terug naar overzichtNetwerk GRONDig is regelmatig in gesprek met maatschappelijke organisaties en sectorpartijen. Over het thema Grondgebondenheid en Kringlooplandbouw vinden wij de samenwerking met:
Vogelbescherming
NAJK
Dierenbescherming
De Natuurweide 
Milieudefensie
Federatie Particuier Grondbezit
Natuurmonumenten
Stichting Natuur & Milieu
Natuur en Milieu Federaties