Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

 

20 maart 2018: overhandiging Definitie GRONDGEBONDEN aan Kamerleden van de commissie LNV namens Netwerk GRONDig en alle organisaties die de definitie onderschrijven

en daarna overhandiging van de Definitie door prof.Jan Douwe van der Ploeg aan mevrouw Sonnema, Directeur generaal van het ministerie van LNV.

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

09-01-2018

Proefproces door Pachtersorganisatie BLHB

De fosfaatrechten worden toegekend aan de veehouder. Die is dus in eerste instantie eigenaar. Maar wat gebeurt er bij verkoop?
Pachters en verpachters verschillen hierover van mening. Pachtersorganisatie BLHB zegt: de opbrengst behoort helemaal toe aan de pachter. Verpachters vinden dat zij recht hebben op de helft van de opbrengst.
Om hierover helderheid te scheppen, gaat zo snel mogelijk in januari een proefproces van start bij de pachtrechter of mogelijk meteen bij het pachthof. BLHB en ‘een grote verpachter’ werken hierin samen en hebben een pachter bereid gevonden om hierin op te treden.
Bedoeling is jurisprudentie op te bouwen, een richtlijn voor de rest. Dit gaat wel tijd kosten, mogelijk wel 1,5 jaar, aldus Dries van Rozen van de BLHB. Tot die tijd adviseert hij pachters om niks te doen, en het eventueel bij een geschil voor de rechter te brengen. Hij gaat in tegen accountants en advocaten die pachters adviseren om zelf afspraken te maken met de verpachter.
Bij melkquotum was de verdeling 50/50, dierrechten en inkomenstoeslagen zijn helemaal voor de pachter.
(Bron: De Boerderij)Terug naar overzichtNetwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.