Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

09-01-2018

Proefproces door Pachtersorganisatie BLHB

De fosfaatrechten worden toegekend aan de veehouder. Die is dus in eerste instantie eigenaar. Maar wat gebeurt er bij verkoop?
Pachters en verpachters verschillen hierover van mening. Pachtersorganisatie BLHB zegt: de opbrengst behoort helemaal toe aan de pachter. Verpachters vinden dat zij recht hebben op de helft van de opbrengst.
Om hierover helderheid te scheppen, gaat zo snel mogelijk in januari een proefproces van start bij de pachtrechter of mogelijk meteen bij het pachthof. BLHB en ‘een grote verpachter’ werken hierin samen en hebben een pachter bereid gevonden om hierin op te treden.
Bedoeling is jurisprudentie op te bouwen, een richtlijn voor de rest. Dit gaat wel tijd kosten, mogelijk wel 1,5 jaar, aldus Dries van Rozen van de BLHB. Tot die tijd adviseert hij pachters om niks te doen, en het eventueel bij een geschil voor de rechter te brengen. Hij gaat in tegen accountants en advocaten die pachters adviseren om zelf afspraken te maken met de verpachter.
Bij melkquotum was de verdeling 50/50, dierrechten en inkomenstoeslagen zijn helemaal voor de pachter.
(Bron: De Boerderij)Terug naar overzicht