Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie van en voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

Nieuws en actualiteiten

Feed

16-11-2017, 19:50

Symposium GRONDGEBONDENHEID op woensdag 29 november

Op woensdagmiddag 29 november is het slotsymposium van Comité GRAS. Die middag bespreken de leden van GRAS onder leiding van voorzitter prof. Jan Douwe van der Ploeg met elkaar de definitie en randvoorwaarden...   Meer


01-11-2017, 22:43

Uitspraak in Hoger beroep

Een flinke klap in vele gezichten. Het typeert de impact van de uitspraak gisteren door de rechter in Den Haag. Een dreun. In één klap het gevoel van rechtvaardigheid weg en financiële problemen voor in de...   Meer


16-10-2017, 23:54

Comité GRAS is samengesteld

”Brede vertegenwoordiging in GRAS om definitie GRONDGEBONDENHEID robuust te bestendigen” Belangenorganisatie Netwerk GRONDig heeft inmiddels de samenstelling van Comité GRAS rond. De comitéleden gaan...   Meer


25-09-2017, 21:04

Comité GRAS opgericht: Definitie GRONDGEBONDENHEID bestendigen

Brede vertegenwoordiging in Comité GRAS: ”Definitie GRONDGEBONDENHEID bestendigen in balans met kringloop en samenhang leefomgeving” Melkveehouders, zuivelbedrijfsleven, provincies, maatschappelijke –en...   Meer


18-09-2017, 21:00

Uitspraak op 31 oktober

De rechter doet op 31 oktobvan het Hoger beroep van de Staat tege de melkveehouders. Deze uitspraak zal gaan of het wel of niet terecht is dat voor deze melkveehouders het Fosfaatreductieplan buiten werking is...   Meer


<< NieuwerOuder >>Netwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.