Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

 

20 maart 2018: overhandiging Definitie GRONDGEBONDEN aan Kamerleden van de commissie LNV namens Netwerk GRONDig en alle organisaties die de definitie onderschrijven

en daarna overhandiging van de Definitie door prof.Jan Douwe van der Ploeg aan mevrouw Sonnema, Directeur generaal van het ministerie van LNV.

Nieuws en actualiteiten

Feed

04-05-2018, 22:14

S.O.S voor biologische melkveehouders

Een groep biologische melkveehouders onder de naam SOS (Save Organic Sector) heeft een Vrijstelling aangevraagd bij het ministerie van LNV voor een Vrijstelling van het fosfaatrechtenstelsel. De biologische...   Meer


16-04-2018, 17:53

Reactie van Netwerk GRONDig op rapport LTO/NZO Commissie: ‘Grondgebondenheid is meer dan alleen eiwitproductie’

Het staat natuurlijk een ieder vrij om een visie te geven over een mogelijke ontwikkelingsrichting. De LTO en de NZO hebben dat via een door hen ingestelde commissie gedaan. Netwerk GRONDig heeft het rapport...   Meer


19-03-2018, 22:29

Netwerk GRONDig presenteert definitie Grondgebondenheid in Den Haag

Wehl, maandag 19 maart 2018 Netwerk GRONDig presenteert definitie Grondgebonden Melkveehouderij in Den Haag ‘Breed draagvlak voor robuuste definitie Grondgebondenheid. Grond is leidend als balans tussen...   Meer


07-03-2018, 17:25

Resultaten toetsing ‘landbouwheffing waterschappen’

Den Haag, 6 maart. Vandaag hebben Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij V-focus en Jaap Hanekamp, associate professor aan URC Middelburg de resultaten bekend gemaakt van hun onderzoek De boer betaalt, maar...   Meer


13-02-2018, 15:08

Sectorpartijen stellen gezamenlijk: Blokkade buitenproportioneel

Netwerk GRONdig, LTO Nederland, NMV en NAJK hebben afgelopen dagen bij leden geïnventariseerd wat de grondslag is voor de blokkade van hun bedrijf. Deze inventarisatie leidt tot twijfels over de uiteindelijke...   Meer


Ouder >>Netwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.