Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

 

                                                Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!   

 

Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten

Feed

23-02-2017

GRONDig wijst ministerie op volgende punt: Grondgebonden bedrijven met lagere productie dupe in Sectorplan

P E R S B E R I C H T Netwerk GRONDig pleit voor consequente berekenmethodiek status grondgebonden: ‘Grondgebonden bedrijven met lagere productie dupe in Sectorplan’ De inzet en belofte van ZuivelNL en...   Meer


20-02-2017

Netwerk GRONDig: Landbouw moet inspraak krijgen in Ammoniakbeleid

P E R S B E R I C H T Netwerk GRONDig over Rondetafelgesprek met Kamerleden op woensdag 22 februari: ‘Landbouwsector moet wakker geschud over ammoniakbeleid’ Ruim twintig jaar ammoniakbeleid bezorgde de...   Meer


18-02-2017

Publicatie Ministeriële Regeling en Fosfaatreductieplan

Op vrijdag 17 februari is de Ministeriële Regeling en het Fosfaatreductieplan gepubliceerd. Zie de bijlage om de document te downloaden    Meer


15-02-2017

Kamerleden spreken over Fosfaatreductieplan op woensdag 22 februari

Op donderdag 22 februari vindt een AO Landbouw en Visserijraad plaats waar het fosfaatreductieplan op de agenda staat. Netwerk GRONDig stuurt de landbouwwoordvoerders van elke fractie een brandbrief met...   Meer


14-02-2017

Stoppersregeling openbaar op www.rvo.nl

Als voorschot op het Fosfaatreductieplan 2017 kunnen melkveehouders zich na 20 februari 2017 aanmelden voor de Stoppersregeling. ZIe:...   Meer


14-02-2017

Ministeriële Regeling laat op zich wachten

Op vrijdag 3 februari kondigde staatssecretaris Van Dam de Ministeriële Regeling aan die maakt dat het Fosfaatreductieplan in 2017 algemeen verplichtend gaat worden. Tot op heden is de inhoud als ook de...   Meer


26-01-2017

Vrijstelling bovengronds mest uitrijden verlengd

Artikel uit de Boerderij van vandaag: Vrijstelling bovengronds mest uitrijden verlengd De vrijstelling voor bovengronds uitrijden van mest loopt onder de huidige voorwaarden door in 2017 en 2018 voor...   Meer


23-01-2017

Afspraken met EU Commissies Landbouw en Milieu en Mededinging op dinsdag 24 januari

Op dinsdag 24 januari gaat Netwerk GRONDig naar Brussel. Een volle agenda: afspraken met achtereenvolgens: commissie Landbouw; Milieu en Mededinging. Na morgen weten ze vast en zeker in Brussel wat de...   Meer


20-01-2017

Bovengronds aanwenden, sleepvoet of zodenbemesten ontlopen elkaar nauwelijks wat ammoniakemissie betreft

Zojuist terug uit Wageningen waar de resulaten van het onafhankelijk Ammoniakonderzoek werden gepresenteerd. Opvallendste conclusie is dat de verschillende manieren van bemesten (injecteren; sleepvoet of...   Meer


16-01-2017

Melk -en GVE reductie gaat in tegen Mededingingswet en grondgebonden melkveehouders worden onevenredig getroffen in Sectorplan

Zowel de EU Commissie Mededinging als de Nederlandse ACM hebben de klacht van Netwerk Grondig ontvangen. De ACM doet geen mededelingen of ze de klacht in behandeling heeft of neemt. Brussel heeft ons vrijwel...   Meer


Ouder >>