Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

De kracht van een grondgebonden melkveebedrijf is de bedrijfskringloop rondzetten met eigen resources en zo min mogelijk externe input. Eigen mestplaatsingsruimte staat aan de basis van het proces: bodem, dier en gewas. 
Grondgebonden bedrijven geven kleur aan het Nederlandse landschap en zorgen voor aanzienlijk minder negatieve
milieueffecten. Zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn, is een belangrijk en sterk punt voor bedrijfscontinuïteit.

Grondgebonden melkveehouders verdienen meer erkenning en stimulerend beleid!  Netwerk GRONDig zet zich daarvoor in: 


ACTUEEL

1- Wegvallen derogatie: wij zijn voor een nieuwe Mestregeling. Grondgebondenheid is conform de wetgever een melkveebedrijf dat geen = 0% fosfaatoverschot heeft en is concreet 2 tot 2,2 GVE/ha. De stikstof van die 2 tot 2,2 GVE/ha moet ook aangewend kunnen worden, anders verstoort het de bedrijfskringloop. GRONDig heeft deze Mestregeling in maart 2024 aan minister Adema persoonlijk overhandigd als Open brief.  
2-  Behoefte aan een gratis adviesgesprek over het weiden van Jongvee? Het Grazy-team komt langs! Meld je aan via de website www.jongveeweiden.nl 

3 - Project Emissiearme bedrijfsvoering is succesvol afgerond, www.emissiearmelandbouw.nl 
4 - Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest is voor 2024 geregeld! Zie Kamerbrief

Netwerk GRONDig? Ook in 2024 betrokken, actief en alert!