Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

 

                                                Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!   

 

Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws

Feed

23-01-2017

Afspraken met EU Commissies Landbouw en Milieu en Mededinging op dinsdag 24 januari

Op dinsdag 24 januari gaat Netwerk GRONDig naar Brussel. Een volle agenda: afspraken met achtereenvolgens: commissie Landbouw; Milieu en Mededinging. Na morgen weten ze vast en zeker in Brussel wat de...   Meer


20-01-2017

Bovengronds aanwenden, sleepvoet of zodenbemesten ontlopen elkaar nauwelijks wat ammoniakemissie betreft

Zojuist terug uit Wageningen waar de resulaten van het onafhankelijk Ammoniakonderzoek werden gepresenteerd. Opvallendste conclusie is dat de verschillende manieren van bemesten (injecteren; sleepvoet of...   Meer


16-01-2017

Melk -en GVE reductie gaat in tegen Mededingingswet en grondgebonden melkveehouders worden onevenredig getroffen in Sectorplan

Zowel de EU Commissie Mededinging als de Nederlandse ACM hebben de klacht van Netwerk Grondig ontvangen. De ACM doet geen mededelingen of ze de klacht in behandeling heeft of neemt. Brussel heeft ons vrijwel...   Meer


12-01-2017

Netwerk GRONDig in Brussel

Netwerk GRONDig is bij de EU Commissie Milieu geweest voor een gesprek over ons coalitieplan Grondgebonden Melkveehouderij. Hiermee hebben wij helder aangegeven in Brussel dat er meer wegen naar Rome zijn om...   Meer


10-01-2017

Onafhankelijk onderzoek Ammoniak afgerond

Op vrijdag 20 januari publiceren Marcel Crok en Jaap Hanekamp conclusies van hun onderzoek naar het Ammoniakbeleid. Het onderzoek richtte zich vooral op de aannames in Nederland van ammoniakemissie bij mest...   Meer


20-12-2016

Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij wijst sectorkrimpplan af en biedt alternatief

Wehl, dinsdag 20 december 2016 PERSBERICHT Coalitie Grondgebonden Melkveehouderij wijst sectorkrimpplan af en biedt alternatief De coalitie Grondgebonden Melkveehouderij heeft kennis genomen van het...   Meer


06-12-2016

Netwerk GRONDig tevreden over ontzien grondgebonden bedrijven

Netwerk GRONDig is zeer tevreden met het resultaat voor grondgebonden melkveehouders: geen generieke korting en geen melkkorting van zuivelplan in 2017! Het waren onzekere maanden voor u en de collega’s....   Meer


28-11-2016

Akkoord over Plan Grondgebonden Melkveehouderij

Vandaag hebben diverse boeren-, natuur-, milieu en zuivelorganisaties als coalitie een akkoord bereikt over een toekomstbestendig plan. Het doel is dat in een periode van vijf jaar alle...   Meer


22-11-2016

Zuivelplan druist in tegen Mededingingswet en Europees recht

Netwerk GRONDig maakt zuivelreductie uit sectorplan aanhangig bij ACM: ‘Zuivelplan druist in tegen Mededingingswet en Europees recht’ Netwerk GRONDig kan zich niet vinden in het zuivelonderdeel van het...   Meer


18-11-2016

Netwerk GRONDig tekent NIET voor maatregelenpakket fosfaatreductie

Hierbij de verklaring van Netwerk GRONDig: VERKLARING: Netwerk GRONDig realiseert zich dat er een grote opgave ligt om het fosfaatprobleem te beteugelen en waardeert de inzet die partijen de afgelopen weken...   Meer


Ouder >>