Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie van en voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

Nieuws en actualiteiten

Feed

19-03-2018, 22:29

Netwerk GRONDig presenteert definitie Grondgebondenheid in Den Haag

Wehl, maandag 19 maart 2018 Netwerk GRONDig presenteert definitie Grondgebonden Melkveehouderij in Den Haag ‘Breed draagvlak voor robuuste definitie Grondgebondenheid. Grond is leidend als balans tussen...   Meer


07-03-2018, 17:25

Resultaten toetsing ‘landbouwheffing waterschappen’

Den Haag, 6 maart. Vandaag hebben Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij V-focus en Jaap Hanekamp, associate professor aan URC Middelburg de resultaten bekend gemaakt van hun onderzoek De boer betaalt, maar...   Meer


13-02-2018, 15:08

Sectorpartijen stellen gezamenlijk: Blokkade buitenproportioneel

Netwerk GRONdig, LTO Nederland, NMV en NAJK hebben afgelopen dagen bij leden geïnventariseerd wat de grondslag is voor de blokkade van hun bedrijf. Deze inventarisatie leidt tot twijfels over de uiteindelijke...   Meer


09-02-2018, 18:09

SGP wil zo snel mogelijk debat over bedrijfsblokkades

OPROEP: als veehouders vinden dat ze onterecht geblokkeerd zijn, hoort de SGP dat graag. Stuur dan een e-mail met een concrete toelichting naar Hans Maljaars: h.maljaars@tweedekamer.nl Minister Schouten heeft...   Meer


09-02-2018, 13:31

Donateurs melden onterechte blokkade van bedrijf

GRONDig heeft verschillende telefoontjes gehad van donateurs die zijn geblokkeerd, en waarbij de melkveehouder aangeeft de blokkade niet proportioneel te vinden. Het gaat dan om een dood kalf wat niet in I&R...   Meer


Ouder >>Netwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.