Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

 

                                                Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!   

 

Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten

Feed

13-03-2017

Overleg over samenstelling Adviescommissie Knelgevallen op ministerie

Op maandag 13 maart is er een overleg met sectorpartijen over de in te stellen Adviescommissie Knelgevallen. Bij het aannemen van de Fosfaatwet in december 2016 werden er verschillende amendementen ingediend....   Meer


10-03-2017

Kort Geding dient op woensdag 12 april 2017

Het Kort Geding tegen het Sectorplan en de Ministeriele Regeling dient op woensdag 12 april aanstaande. De rechtbank in Den Haag begint om 11.00 uur de zitting en trekt daar 2 uur voor uit. Een groep...   Meer


02-03-2017

Kort Geding tegen Ministeriele Regeling en Sectorplan

Verschillende groepen melkveehouders bereiden zich met twee advocatenkantoren voor op een Kort Geding tegen de Ministeriële Regeling en het Sectorplan. Doel is om de rechter te vragen de Regeling en het...   Meer


25-02-2017

Moties zorgen voor terugdraaien andere berekening grondgebondenheid in Sectorplan

Op de valreep is een nieuwe berekening in het Sectorplan ongedaan gemaakt dankzij drie Moties van de fracties SP, PVDA en Christen Unie. Onaangenaam verrast was Netwerk GRONDig dat in het Sectorplan een andere...   Meer


23-02-2017

GRONDig wijst ministerie op volgende punt: Grondgebonden bedrijven met lagere productie dupe in Sectorplan

P E R S B E R I C H T Netwerk GRONDig pleit voor consequente berekenmethodiek status grondgebonden: ‘Grondgebonden bedrijven met lagere productie dupe in Sectorplan’ De inzet en belofte van ZuivelNL en...   Meer


20-02-2017

Netwerk GRONDig: Landbouw moet inspraak krijgen in Ammoniakbeleid

P E R S B E R I C H T Netwerk GRONDig over Rondetafelgesprek met Kamerleden op woensdag 22 februari: ‘Landbouwsector moet wakker geschud over ammoniakbeleid’ Ruim twintig jaar ammoniakbeleid bezorgde de...   Meer


18-02-2017

Publicatie Ministeriële Regeling en Fosfaatreductieplan

Op vrijdag 17 februari is de Ministeriële Regeling en het Fosfaatreductieplan gepubliceerd. Zie de bijlage om de document te downloaden    Meer


15-02-2017

Kamerleden spreken over Fosfaatreductieplan op woensdag 22 februari

Op donderdag 22 februari vindt een AO Landbouw en Visserijraad plaats waar het fosfaatreductieplan op de agenda staat. Netwerk GRONDig stuurt de landbouwwoordvoerders van elke fractie een brandbrief met...   Meer


14-02-2017

Stoppersregeling openbaar op www.rvo.nl

Als voorschot op het Fosfaatreductieplan 2017 kunnen melkveehouders zich na 20 februari 2017 aanmelden voor de Stoppersregeling. ZIe:...   Meer


14-02-2017

Ministeriële Regeling laat op zich wachten

Op vrijdag 3 februari kondigde staatssecretaris Van Dam de Ministeriële Regeling aan die maakt dat het Fosfaatreductieplan in 2017 algemeen verplichtend gaat worden. Tot op heden is de inhoud als ook de...   Meer


Ouder >>