Welkom bij Netwerk GRONDig,
   de belangenorganisatie van grondgebonden melkveehouders

 

Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Grondgebonden melkveehouderij? Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest!
Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders.
Daar zet GRONDig zich voor in!


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.

FOSFAAT-ACTIE:

Grondgebonden melkveehouders staan namens hun organisatie Netwerk GRONDig op donderdagmiddag 6 oktober paraat voor het Tweede Kamergebouw aan het Plein 2.
De reden laat zich raden: verbijstering over het wetsvoorstel Fosfaat dat staatssecretaris Van Dam onlangs naar de Kamer stuurde.

In het wetsvoorstel negeert Van Dam 2 aangenomen Kamer-moties, namelijk:
-   volledig compenseren van grondgebonden melkveehouders voor een generieke korting
-   toekennen rechten voor latente ruimte onder grondgebonden melkveehouders.

Netwerk GRONDig is met vele melkveehouders aanwezig op 6 oktober.
De actie begint om 12.30 uur, waarbij om 13.15 uur aan Kamerleden het GRONDvest wordt aangeboden.
BIJZONDER belangrijk aspect bij de actie: zeker 7 maatschappelijke organisaties steunen onze actie en zijn aanwezig.
Ook De Natuurweide, organisatie van biologische melkveehouders is aanwezig.
Lees het PERSBERICHT             Lees het GRONDvest voor de Kamerleden


ACTUEEL: Foppe Nijboer van Netwerk GRONDig, Kamerlid Grashoff en staatssecretaris Van Dam aan het woord over wetsvoorstel fosfaatrechten: open de link

http://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/374725-nederland-produceert-te-veel-mest 

Netwerk GRONDig houdt (koeien)poot aan de grond!
Als netwerk komen wij op voor de belangen van extensieve melkveehouders.
Nu, morgen en volgend jaar.
Sluit u ook aan. Laat uw stem horen en:

Word donateur  

  

 ACTUELE DOSSIERS 


EU-Steungeld
Netwerk GRONDig vindt besteding van de 23 miljoen, die de EU beschikbaar stelt in 2017 voor de melkveesector, op zijn plaats om die in te zetten voor herstructurering. 
Een slachtpremie vinden wij onzinnig.
Wij hebben onze plannen kenbaar gemaakt op het ministerie. Binnenkort volgt een gesprek met de Rabobank.

Lees ons PERSBERICHT>>


FOSFAAT
: inspanningen van Netwerk Grondig maken dat de grondgebonden melkveehouders gecompenseerd worden bij de generieke korting na invoering van fosfaatstelsel. 

 Lees verder in Fosfaat