Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

De kracht van een grondgebonden melkveebedrijf is de bedrijfskringloop rondzetten met eigen resources en zo min mogelijk externe input. Eigen mestplaatsingsruimte staat aan de basis van het proces: bodem, dier en gewas. 
Grondgebonden bedrijven geven kleur aan het Nederlandse landschap en zorgen voor aanzienlijk minder negatieve milieu-effecten. Zelfvoorzienend zijn, is een belangrijk en sterk punt voor bedrijfscontinuïteit.

Grondgebonden melkveehouders verdienen meer erkenning en stimulerend beleid!  Netwerk GRONDig zet zich daarvoor in: 

- Meersporenbeleid (geen generieke wet -en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Afrekenbare Stoffen Balans: integrale benadering = input minus output. Geen tijdrovende verantwoording tot in detail. 
- Openstelling Fosfaatbank 
- Project Innovatieprogramma Emissiearme bedrijfsvoering (is van start!)
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2021!