Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Over Netwerk GRONDig

Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouders.
Zo'n 1000 melkveehouders en verschillende organisaties zijn aangesloten bij ons netwerk.
Aangesloten organisaties houden uiteraard de eigen identiteit. Wij vinden elkaar op GRONDGEBONDENHEID en alle thema's die daarmee samenhangen. Netwerk GRONDig verzorgt de belangenbehartiging. Samen sterk!
GRONDig is gesprekspartner bij het ministerie van LNV, politieke partijen, maatschappelijke organisatie en in de sector zelf.
Rechtsvorm: stichting. KvK: 
 64557758. SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging.