Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Over Netwerk GRONDig

Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouders.
Zo'n 1000 melkveehouders en verschillende organisaties zijn aangesloten bij ons netwerk.
De kracht is dat aangesloten organisaties hun eigen identiteit houden.
Wij vinden elkaar op GRONDGEBONDENHEID en alle thema's die daar mee samenhangen.
Netwerk GRONDig verzorgt de belangenbehartiging. Samen sterk!
Als stichting is zij inmiddels de gesprekspartner voor de grondgebonden melkveehouders bij het ministerie van LNV; politieke partijen, maatschappelijke organisatie en in de sector zelf.  

GRONDig is ontstaan in de zomer van 2015. Directe aanleiding: de aangekondigde maatregelen om de overproductie van fosfaat te beteugelen. Wij namen deel aan de Regiegroep Fosfaat met andere sectorpartijen en het ministerie. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen! Grondgebonden melkveehouders worden gecompenseerd zodat zij geen schade lijden door de aangekondigde generieke korting op fosfaatrechten.

Stichting:

KvK-nummer 64557758
Rechtspersoon


RSIN

855718468

Rechtsvorm

Stichting

Statutaire naam

Stichting GRONDig

Statutaire zetel

Raalte

Bezoekadres

Kanaaldijk Oost 9, 1393PA Nigtevecht

Telefoonnummer

0622918679

Eerste inschrijving handelsregister

16-11-2015

Datum akte van oprichting

09-11-2015

Activiteiten

SBI-code: 94997 - Overige belangenbehartiging

De belangen van de grondgebonden melkveehouderij uit te dragen, verder te ontwikkelen, te verdedigen/vertegenwoordigen alsmede belangenbehartiging