Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Word ook donateur

Netwerk GRONDig staat als stichting en als belangenbehartiger. Wij staan voor u.
Netwerk GRONDig is de stem van en toont daadkracht voor grondgebonden melkveehouders. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!

Als donateur van Netwerk GRONDig steunt u onze inzet voor de grondgebonden melkveehouderij. U wordt geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief en wij zijn telefonisch bereikbaar voor onze donateurs: 7 dagen per week: 06 51451614.
Voor individuele melkveehouders bedraagt de minimale donatie € 100,00 per kalenderjaar.
Ook organisaties zijn welkom te doneren. Samen sterk! (Zie pagina Partners)

IBAN: NL45TRIO0254703283 
T.n.v. Netwerk GRONDig
O.v.v. uw telefoonnummer en mailadres 
of stuur het antwoordformulier in. U ontvangt dan de factuur voor uw donatie per mail:

OPGAVE FORMULIER OM DONATEUR TE WORDEN: