Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

04-10-2019

Kabinet komt met pakket maatregelen tegen stikstof- impasse

Vanmiddag presenteerde minister Schouten een pakket maatregelen om de stikstofcrisis te beteugelen. Het zijn vooral maatregelen voor de korte termijn. Ook de landbouwsector komt uitvoerig aan bod in de Kamerbrief. Centraal staat: geen generieke korting of inkrimping.
Als bijlage: de volledige Kamerbief met daarin alle maatregelen en toelichting.

 Kamerbrief -Aanpak_stikstofproblematiek (4 oktober 2019).docx


Terug naar overzicht