Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

09-10-2019

Code 100 voor uitgemolken koeien VAN TAFEL!

Een winstpunt. Minister Schouten is teruggekomen op haar voornemen om 'uitgemolken' voortaan op code 100 te zetten. Gelukkig heeft de bewindsvrouw ingezien dat dit heel onwenselijk is. Zij schrijft aan de Kamer dat koeien de situatie blijft zoals het nu is, namelijk: code 120 voor koeien die niet langer in de melkproductie zijn en ook niet meer komen. Bij veel extensieve melkveehouders worden deze dieren nog maanden het land ingestuurd om rustig vet te weiden. Gelukkig blijft dit nu gewoon bij het oude.Terug naar overzicht