Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

15-10-2019

Woensdag 16 oktober Hoorzitting in Kamer met deskundigen over Stikstofproblematiek

MORGEN, op woensdag 16 oktober, is er een Rondetafelgesprek van Kamerleden en verschillende onderzoekers over STIKSTOF-problematiek. Onder meer het Mesdagfonds, prof. Erisman en onderzoeksjournalist Geesje Rotgers hebben spreektijd.
Het gesprek is live te volgen van 12.45 – 15.00 uur via https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A04348Terug naar overzicht