Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten

Feed

16-10-2019, 21:50

OPINIE: Boerenfront is lang niet zo eensgezind als het lijkt (Volkskrant)

OPINIE BOERENPROTEST Boerenfront is lang niet zo eensgezind als het lijkt Goedgeorganiseerde grote agro-ondernemers zitten de duurzame landbouw in de weg. Politiek: kies nu, betoogt Jan Douwe van der...   Meer


15-10-2019, 15:27

Woensdag 16 oktober Hoorzitting in Kamer met deskundigen over Stikstofproblematiek

MORGEN, op woensdag 16 oktober, is er een Rondetafelgesprek van Kamerleden en verschillende onderzoekers over STIKSTOF-problematiek. Onder meer het Mesdagfonds, prof. Erisman en onderzoeksjournalist Geesje...   Meer


14-10-2019, 14:26

Standpunten GRONDig in Stikstof Impasse

Een zeer verontrustende tijd voor agrarisch Nederland, waarin er diverse manieren zijn om de onvrede en het dringende verzoek voor ‘normaal’ beleid te uiten. Netwerk GRONDig steunt de landelijke en provinciale...   Meer


09-10-2019, 14:27

Code 100 voor uitgemolken koeien VAN TAFEL!

Een winstpunt. Minister Schouten is teruggekomen op haar voornemen om 'uitgemolken' voortaan op code 100 te zetten. Gelukkig heeft de bewindsvrouw ingezien dat dit heel onwenselijk is. Zij schrijft aan de...   Meer


04-10-2019, 20:10

Kabinet komt met pakket maatregelen tegen stikstof- impasse

Vanmiddag presenteerde minister Schouten een pakket maatregelen om de stikstofcrisis te beteugelen. Het zijn vooral maatregelen voor de korte termijn. Ook de landbouwsector komt uitvoerig aan bod in de...   Meer


<< NieuwerOuder >>