Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten

Feed

25-09-2019, 19:38

Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op natuur meten

Bron: www.mesdag-fonds.nl/nieuws 25-09-2019- Mesdag Zuivelfonds heeft besloten met spoed onderzoek te laten doen naar de stikstofdepositie op natuurgebieden, onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam....   Meer


18-09-2019, 08:48

Essay: 'Hoogste tijd dat de overheid op de juiste koe gaat wedden'

Netwerk GRONDig heeft een essay geschreven. Het is in feite een to-do-list voor de overheid om te voorkomen dat grondgebonden melkveehouders op achterstand komen. Het essay werd mogelijk gemaakt door een...   Meer


18-09-2019, 08:43

GRONDig stuurt Open brief naar minister Schouten: MilKOEIEN schaduwnota

Samenvatting van de brief: Geachte minister Schouten, Naar aanleiding van uw brief aan de Kamer op woensdag 4 september ‘Duurzame veehouderij’ als ook de Begroting van uw ministerie dat onderdeel uitmaakt van...   Meer


09-09-2019, 16:09

Beter alternatief in zicht dan de pilot bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie

De LTO heeft erg gehamerd op het toestaan van een pilot Bedrijfsspecifieke Fosfaatexcretie, zodat met name intensief werkende melkveehouders meer koeien met minder rechten kunnen houden. GRONDig heeft hier al...   Meer


29-08-2019, 16:06

Onderzoek tijdens periode Vrijstelling Bovengronds aanwenden

GRONDig is uitgenodigd door het ministerie om mee te denken over het opzetten van onderzoek tijdens de vijfjarige Vrijstelling. Ook de Technische Commissie Bodem wordt hierbij betrokken. De eerste bijeenkomst...   Meer


<< NieuwerOuder >>