Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten

Feed

23-07-2019, 17:38

Netwerk GRONDig vindt diercode 100 voor dubbeldoel-koeien klap in gezicht

'Ministerie ontzegt uitgemolken koeien het pensioen’ Het ministerie heeft naast aanpassingen in de Excretietabel meer wijzigingen voor ogen. Als het aan de wetgever ligt, mogen uitgemolken koeien vanaf 1...   Meer


18-07-2019, 15:02

Excretienormen aangepast

Voor de berekening van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in dierlijke mest die op een bedrijf wordt geproduceerd, worden de bekende excretieforfaits toegepast. Deze excretieforfaits geven aan hoeveel stikstof...   Meer


12-07-2019, 14:59

GRONDig naar Engeland: kijken naar samenwerking supermarkt en melkveehouders

Alle voornemens en doelen ten spijt, uiteindelijk gaat het om een goede melkprijs, zodat de portemonnee ook duurzaam is. Wanneer wij vinden dat grondgebonden de sleutel is, zou het passen dat daar ook een...   Meer


27-06-2019, 11:53

OPINIE: Kringlooplandbouw van Schouten is een farce voor grondgebonden boer

Ook minister Schouten gaat mee in de traditie. Elke minister van Landbouw schrijft een visie. Dit keer is het modewoord Kringlooplandbouw. Wat deze visies de afgelopen decennia gemeen hebben? De boodschap was...   Meer


12-06-2019, 11:26

Staatscourant publiceert. Verhoging Afroming naar 20% is van kracht

Vandaag is de wettekst voor de verhoogde tijdelijke Afroming naar 20% gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat de wijziging ingaat. Wanneer het aantal rechten is teruggedrongen onder het plafond van...   Meer


<< NieuwerOuder >>