Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

29-05-2019

Tabel 6 wordt eindelijk aangepast

Tijdens het 'Afromings"debat werden er verschillende moties ingediend.
Daar is GRONDig verheugd over: Tabel 6 wordt aangepast zodat er en gelijker ondernemersveld komt: voor hoogproductieve koeien (boven de 10.500 liter/jaar) moeten dan extra rechten worden verworven. Voor hele laagproductieve koeien (minder dan 6000 liter/jaar) wordt het aantal rechten juist naar beneden bijgesteld.
Verwachting is dat dit op 1 januari 2020 ingaat.

Een tweede motie (VVD/CDA) ziet toe dat de forfaitaire fosfaatnormen opnieuw worden vastgesteld. Dit thema kwam maanden terug in het nieuws toen bleek dat in België veel lagere normen per koe worden aangehouden.
Heet zou goed zijn als dat gelijker worden getrokken. Dee minister beloofde voor 1 september met een aanzet van nieuwe normen te komen.Terug naar overzicht