Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

12-06-2019

Staatscourant publiceert. Verhoging Afroming naar 20% is van kracht

Vandaag is de wettekst voor de verhoogde tijdelijke Afroming naar 20% gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat de wijziging ingaat.
Wanneer het aantal rechten is teruggedrongen onder het plafond van 84,9 miljoen kg aan rechten, zal de Afroming teruggaan naar 10%.
Er zijn naar schatting 450.000 kg aan fosfaatrechten teveel in omloop. Ook de nog toe te delen 300.00 rechten aan vleesveehouders, moeten daar in theorie bij worden opgeteld. Want die kunnen nu eenmaal wel aan melkveehouders verkocht worden en tellen dan mee bij het melkveeplafond....

 staatscourant Wijziging wet Afroming-2019-.pdf


Terug naar overzicht