Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

12-07-2019

GRONDig naar Engeland: kijken naar samenwerking supermarkt en melkveehouders

Alle voornemens en doelen ten spijt, uiteindelijk gaat het om een goede melkprijs, zodat de portemonnee ook duurzaam is. Wanneer wij vinden dat grondgebonden de sleutel is, zou het passen dat daar ook een vertaalslag voor is in de melkstroom.

GRONDig voert het project ‘Houdbare melk’ uit om daar een inventarisatie naar te doen.

Werkreis Engeland
GRONDig is van 8 tot en met 12 juli naar Engeland gereisd. In het Verenigd Koninkrijk kennen ze op grotere schaal al aparte melkstromen. Wij zijn de kunst af gaan kijken. Zou dat iets voor in Nederland zijn?
In Engeland werken de grote supermarkten rechtstreeks samen met groepen boeren voor de levering van duurzame melk met een eerlijke prijs. De zuivelverwerkers worden ingehuurd door de supermarkten. De supermarkten willen melk die onder bepaalde voorwaarden is geproduceerd. De retailers erkennen dat voorwaarden meerkosten voor de boer betekenen. Daarom wordt elk half jaar de kostprijs berekend van de groep boeren. De gemiddelde kostprijs dient als basis. Daarop komt dan gemiddeld 3,5 eurocent als toelage voor het voldoen aan de voorwaarden.
Wordt vervolgd!Terug naar overzicht