Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  


Nieuws en actualiteiten

Feed

27-06-2019, 11:53

OPINIE: Kringlooplandbouw van Schouten is een farce voor grondgebonden boer

Ook minister Schouten gaat mee in de traditie. Elke minister van Landbouw schrijft een visie. Dit keer is het modewoord Kringlooplandbouw. Wat deze visies de afgelopen decennia gemeen hebben? De boodschap was...   Meer


12-06-2019, 11:26

Staatscourant publiceert. Verhoging Afroming naar 20% is van kracht

Vandaag is de wettekst voor de verhoogde tijdelijke Afroming naar 20% gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat de wijziging ingaat. Wanneer het aantal rechten is teruggedrongen onder het plafond van...   Meer


11-06-2019, 19:28

Belonen bedrijfsspecifieke excretie staat haaks op kringlooplandbouw

Netwerk GRONDig pleit voor andere indicatoren om productieruimte te verdienen, want: ‘Belonen bedrijfsspecifieke excretie staat haaks op kringlooplandbouw’ Kringlooplandbouw is dé integrale denk –en...   Meer


03-06-2019, 21:07

GRONDig schrijft Eerste Kamerleden aan

Geacht Eerste Kamerlid, Morgen debatteert en stemt u over een Wetswijziging voor in het Fosfaatrechtenstelsel. Het voorstel van minister Schouten is om tijdelijk het afromingspercentage naar 20% te verhogen....   Meer


29-05-2019, 19:12

Tabel 6 wordt eindelijk aangepast

Tijdens het 'Afromings"debat werden er verschillende moties ingediend. Daar is GRONDig verheugd over: Tabel 6 wordt aangepast zodat er en gelijker ondernemersveld komt: voor hoogproductieve koeien (boven de...   Meer


<< NieuwerOuder >>