Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  zet de grondgebonden melkveehouderij op de kaart! 

Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Naast voldoende plaatsingsruimte van eigen mest is het proces van bodem, dier en gewas zoveel als mogelijk gesloten in samenspraak met de leefomgeving. 

Op grondgebonden bedrijven is weidegang,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid goed te realiseren,
dat zorgt daarbij voor een aantrekkelijk landschap en aanzienlijk minder negatieve effecten voor het milieu.
Waarderen en stimuleren van grondgebonden melkveehouderij is op zijn plaats.
Wij zetten ons daarom in voor:
- Meersporenbeleid (geen generieke wet-en regelgeving meer, maar toegespitst op type bedrijf) 
- Bedrijven belonen op minimale input (= integraal) in plaats van belonen met BEX (= deelaspect)!
- Openstelling Fosfaatbank 
- project Houdbare melk
- Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest
Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2020!  Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

16-10-2019

Donderdag 17 oktober: debat over Stikstofmaatregelen

Morgen debateert de Kamer met de minsiter over de stikstofproblematiek enn de daaruitvoortvloeinde Kamerbrief met eerste maatregelen die vooral de landbouw treffen.
Netwerk GRONDig is onder meer ontstelt over de Stalcapaciteit die leidend is op de nieuwe peildatum van 4 oktober. Wij zullen dit de landbouwwoordvoerders kenbaar maken.
Het debat is live te volgen vanaf 17.00 uur via www.tweedekamer.nlTerug naar overzicht